Игри

Информация за страница Каменица

       Община Мирково се намира в софийска област, а точно там е разположено едно от многобройните български села – Каменица. Такова село със същото име съществува и на територията на област Благоевград, а заглавието е известно и с това на българската бира, произвеждана в Пловдив. Софийското село е разположено в предимно планински район, а от столицата до него се стига в посока изток. Разстоянието не е особено голямо и се изчислява на около 54 километра, което означава, че с автомобил придвижването няма да отнеме повече от един астрономически час. Най-близката железопътна гара до селото е Мирково, а разстоянието до нея е само 21 километра. Но още по-близо се намира село, което се дистанцира на два километра, тоест то може да бъде достигнато и с ходене пеша за не повече от няколко минути чисто време. В най-ниската централна част надморската височина не надвишава 720 метра, но по най-високите места тя е почти 900 метра.

        Ловният резерват Армалиец е известно място за любителите на дивеча, но и също така служи за южна граница на село Каменица. Река Тополница има известен приток, наричан река Каменишка и точно от нея идват водните запаси и ресурси на ловния резерват и землището. Съществуват и множество други по-малки притоци, но за съжаление значителна част от тях пресъхват напълно в разгара на летния сезон, когато времето е горещо. Населението, живеещо на територията на селото, се препитава основно с два поминъка. Докато единият е земеделие, то другият е свързан с отглеждането на животни, което се нарича скотоводъство. Ръж, пшеница, царевица и картофи са една част от селскостопанските култури, отглеждани и виреещи на територията на селото и в неговите отделни махали. Но там могат да се намерят още и грах, фасул и орехи, а също и повечето познати за страната ни сортове ябълки, сливи и круши. Падането на слани тук настъпва доста по-късно в сравнение с другите райони, като този фактор се обуславя от високата надморска височина. Понякога сланите са в края на май, а това се отразява изключително неблагоприятно върху някои култури, имащи нужда от топлина. Вишните, прасковите и кайсиите са част от тези култури.

         Природните дадености на Каменица оказват благоприятно въздействие за някои подотрасли на стопанството като събиране на билки и пчеларство. Лозарството например не е развито чак толкова добре, но за сметка на това на почит са различните сортове гъби. Въпреки това лозарството е налице в домашна обстановка – в почти всеки двор на селските къщи могат да се видят вдигнати лозници. Виното и ракията от своя страна веднага навеждат на асоциации с лова и в тази връзка е важно да се отбележи наличието на действаща местна ловна дружина. Улиците не са асфалтирани напълно, а само някои от тях, а читалището е местната културна институция. Къщите обаче до една разполагат с вода и електричество, което прави ежедневието и бита еднакви с всички такива населени места. Ловният туризъм намира добра почва тук най-вече заради споменатия резерват, а и поради прохладните букови гори, които през лятото са любимо място за отдих на туристите.

eXTReMe Tracker